økologiportalen.no

VELKOMMEN TIL ET ØKOLOGISK ØSTFOLD   

 

Startside
Aktivitetskalender
Hva er økologi
Handlingsplan for Østfold
Fakta om Østfold
Produsenter
Butikker
Forbrukerside
Produkter/Varer
Offentlige instanser
Organisasjoner
Om økolandbruk
Nyheter
Godkjenning
Forskning/Utdanning
EARTHCARE
Innspill og forslag
Kontakt oss
Søk
Arkiv

Offentlige mål for økologien i Norge
Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Videre sier Regjeringserklæringen at Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne, og at regjeringen vil styrke dette området. Regjeringen ønsker at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.

Ellers mer spennende lesning:


Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens landbruksforvaltning skal bidra til en samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot landbruket og landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel gjennom hele verdikjeden fra jord til bord.
Kommuner, fylkesmenn og landbruksbasert næringsvirksomhet er viktige samarbeidspartnere.

 

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fylkesvise handlingsplaner, koordinerer innsatsen i eget fylke og fordeler midler til konkrete tiltak.


 

 Miljøprogram for jordbruket i Østfold

 

 

 

Til deg som vil utvikle egen næring:

Innovasjon Norge fremmer bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike distrikters og regioner næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

 

 

 

Startside | Aktivitetskalender | Hva er økologi | Handlingsplan for Østfold | Fakta om Østfold | Produsenter | Butikker | Forbrukerside | Produkter/Varer | Offentlige instanser | Organisasjoner | Om økolandbruk | Nyheter | Godkjenning | Forskning/Utdanning | EARTHCARE | Innspill og forslag | Kontakt oss | Søk | Arkiv

 Copyright Praxiz i Gamlebyen.
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette webområdet, kontakt [økologiportalen.no].
Sist oppdatert: 10.01.07.