økologiportalen.no

VELKOMMEN TIL ET ØKOLOGISK ØSTFOLD   

 

Startside
Aktivitetskalender
Hva er økologi
Handlingsplan for Østfold
Fakta om Østfold
Produsenter
Butikker
Forbrukerside
Produkter/Varer
Offentlige instanser
Organisasjoner
Om økolandbruk
Nyheter
Godkjenning
Forskning/Utdanning
EARTHCARE
Innspill og forslag
Kontakt oss
Søk
Arkiv  

Alle med gode intensjoner for økologiske samspill i naturen og mellom mennesker.

Flere av organisasjonene er representert i Østfold. Klikk på logoene.
 


OIKOS
- Økologisk Landslag , en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene
består av forbrukere og produsenter.
Og hvor de sammen arbeider for økologisk mat, fra jord til bord.


 


Permakultur: Bærekraftig utvikling i praksis

Det engelske ordet "Permaculture" er satt sammen av deler fra de to ordene "permanent" og "agriculture".

Permakultur ble som begrep skapt i Australia av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat, og
bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan
høste av et naturlig overskudd.

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, ikke mot naturen.

 


    Biologisk-dynamisk Forening

    Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og
    menneskenes helse og livskraft.
    Vår hovedoppgave er å spre praktisk og teoretisk kunnskap om den biologisk-dynamiske
                                 jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og forvaltning av våre naturressurser i en helhetlig
                                 kulturell sammenheng.

              

      Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som er synes at
  
     natur og miljø er viktig.

            

Grønn Hverdag (tidligere Miljøheimevernet) er et nettverk av enkeltpersoner,
 grupper og organisasjoner. Sammen gjennomfører de en nasjonal miljødugnad.
 Ved å velge mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag, bidrar de til en mer
 bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt.

 


Framtiden i våre hender arbeider for miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser.
Forbruket i rike land som Norge er for høyt. Skulle hele verden forbruke like mye som oss, hadde vi
trengt tre og en halv jordklode!

 

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom.
 De har nesten 5000 medlemmer fordelt på mer enn 80 lokallag
over hele landet. Lokallagene i Natur og Ungdom jobber med miljøproblemene der de bor.
De største sakene Natur og Ungdom arbeider med handler om de menneskeskapte klimaendringene.
"KOLLEKTIVT KRAFTTAK 2007"
 


CHANGEMAKER angriper de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom
det rike nord og det fattige sør. Når fattige land betaler fire ganger så mye i gjeldsnedbetaling som
de mottar i bistand er noe grunnleggende galt.

 

Vi deler jorda med minst 13 millioner andre arter.
 Under to millioner av disse er beskrevet. Livets mangfold forsvinner raskt:
 Hver dag dør arter ut i et tempo som er opp til tusen ganger høyere enn det som er
naturlig. I Norge er rundt 3000 arter på rødlista over truede arter. Her kan du lese om WWFs arbeid
for å redde artene.

 

er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk
uavhengig. Greenpeace eksisterer bare i kraft av sine støttemedlemmer og gaver, og tar aldri imot
bidrag fra hverken stat eller næringsliv. Gjennom ikke-voldelige aksjoner, informasjonsarbeid, kreative
løsninger og lobbyvirksomhet settes søkelyset på miljøproblemer og løsninger på disse.

 

BELLONA ble etablert 16. juni 1986 og er en uavhengig, ideell stiftelse som har
som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.
Vi arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige, og vårt varemerke er folkelig engasjement kombinert
med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for arbeidet. 

 
 

 

NORGES MILJØVERNFORBUND (NMF) er en frivillig, demokratisk
 miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen.
 NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet,
 og vi har regionkontorer i Tromsø og Oslo.
NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

ALLGRØNN
er et faglige og uformelt nettverket som fungerer som et frittstående forum
for stedsutvikling.Fra januar 2007 omfatter Allgrønn begrepet humanøkologi og
netteverket og interesseområdene er utvidet.
Deres idé beskrives kanskje best gjennom alle de prosjekter vi har gjennomført til nå.
Allgrønn er opptatt av stedsutvikling i videste perspektiv.
De ønsker etter hvert å utdype engasjementet for de fysiske omgivelser til også å omfatte den
fysiske, sosiale, mentale og åndelige dimensjon i stedsutviklingen. De er glade for innspill.
Sammen utvikler de et forum for debatt om stedsutvikling på Internett. Vår profil er å være et bindeledd
mellom folk flest og et bredt sammensatt forum av fagpersoner som kan påvirke utviklingen av
våre steder og arkitekturen i positiv retning. 
 

REGNSKOGFONDET
Raseringen av verdens regnskoger er en av vår tids største miljøkatastrofer.
Hvert år ødelegges over 150 000 km2 tropisk skog.
Regnskogsfondet er den ledende norske organisasjonen som arbeider for å bevare
regnskogen for framtidige generasjoner. Vi støtter prosjekter i truede regnskogsområder og kjemper f
or å stoppe ødeleggelsene.
Regnskogsfondet ble stiftet i 1989 og er en del av Rainforest Foundation International.

 

klimatiltak
Vi begynner å forstå at noe riktig galt er fatt med klimaet. Budskapet i filmen fra Al Gore,
"En ubehagelig Sannhet" gir oss mange utfordringer. Dette nettstedet er laget av fagfolk som 
hjelper deg med en rask adgang til relevant informasjon: Hvor alvorlig er klimasituasjonen
og hva kan du selv gjøre for å  påvirke utviklingen i riktig retning?
 

FNH - Foreningen for norske hampebønder

Foreningen for Norske Hampebønder er et nettverk for bønder som er interessert i å dyrke 
industriell (ikke-rusgivende) hamp.
Vi arbeider med å spre informasjon om hampeplanten for å oppheve hampeforbudet og bane vei 
for en miljøvennlig hampeindustri i Norge.

Visste du at hamp… 
- kan erstatte bomull og tømmer? 
- kan erstatte de fleste produkter av petroleum? 
- kan gi oss slitesterke, sunne og miljøvennlige produkter? 
- gir oss naturens best balanserte olje til bruk i mat? 
- er en svært gunstig avling for jorden? 
- har blitt dyrket i 1200 år? 
- har blitt dyrket i Norge siden vikingtiden? 
- dyrkes nå i Sverige og Danmark, men ikke i Norge? 
 

Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som arbeider
for menneskers grunnleggende rettigheter forankret i Guds kjærlighet til
alle mennesker. Kirkens Nødhjelp arbeider helhetlig gjennom kirkelige og
andre lokale organisasjoner for å redde og beskytte liv, utvikle bærekraftige levekår og påvirke
holdninger og beslutninger til beste for fattige, nødlidende og undertrykte - uavhengig av kjønn,
politisk oppfatning og etnisk tilhørighet.


 


Miljøagentene vil inspirere barn til å:

-Oppdage vår fantastiske natur

-Oppdage sammenhengen mellom mennesker og natur
-Oppdage miljøutfordringene og få tro på fremtiden!
 
 
 

Stiftelsen GRIP
har som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter – det vil si å oppnå høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning. 

En av de største utfordringene i dette årtusenet blir å skape et økologisk bærekraftig velferdssamfunn. Det vil kreve en helt annen miljøeffektivitet enn det som er tilfellet i dag. Det forventes derfor at det i økende grad vil stilles miljøkrav til varer og tjenester. Mange virksomheter har innsett at det å ta miljøhensyn ikke er en kortvarlig trend, men en ny virkelighet som er kommet for å bli

 

 
 
 
 
Stopp giftdumpingen i Oslofjorden!
 
 
 
 
 
Utenfor Norge
 

						 
 
sosiale og skapte omgivelser.

Forum for
humanøkologi

 

 
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige,
sosiale og skapte omgivelser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Startside | Aktivitetskalender | Hva er økologi | Handlingsplan for Østfold | Fakta om Østfold | Produsenter | Butikker | Forbrukerside | Produkter/Varer | Offentlige instanser | Organisasjoner | Om økolandbruk | Nyheter | Godkjenning | Forskning/Utdanning | EARTHCARE | Innspill og forslag | Kontakt oss | Søk | Arkiv

 Copyright Praxiz i Gamlebyen.
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette webområdet, kontakt [økologiportalen.no].
Sist oppdatert: 10.01.07.