økologiportalen.no

VELKOMMEN TIL ET ØKOLOGISK ØSTFOLD   

 

Startside
Aktivitetskalender
Hva er økologi
Handlingsplan for Østfold
Fakta om Østfold
Produsenter
Butikker
Forbrukerside
Produkter/Varer
Offentlige instanser
Organisasjoner
Om økolandbruk
Nyheter
Godkjenning
Forskning/Utdanning
EARTHCARE
Innspill og forslag
Kontakt oss
Søk
Arkiv

ØKOLOGISKE PRODUSENTER I ØSTFOLD
 

Det finnes omkring 160 produsenter i fylket vårt.
De fortjener en stor takk og all støtte, så de kan fortsette sitt flotte arbeid.
Lite eller stort, alt bidrar i den store sammenhengen.
Til mer bevisste forbrukere og omsettere blir, desto mer vil produsentene produsere
ren mat og rene produkter.

                                             (Virker første omgang kun i Firefox)

SARPSBORG KOMMUNE


Andersen, Kjell Einar
Vestgård, Varteig


Dyrker økologisk kraftfôr til hester

Dyrker hvete og gras som hestene trenger.

Adresse: Vestgårdveien 7, 1735 Varteig
Telefon : 69131491 / 91787603 / 91616740

Kjell Einar mener han har alt å vinne på å dyrke foret økologisk.
Både hesten og naturen vinner på dette.

 

 

Tilbake til toppen


Fjeld,
Halvor og Lena Søderlund
Fjeld Gård, Ise


Gården og økologien som læringsarena

 

 I tillegg til det pedagogiske tilbudet de gir,
er Fjeld Gård et lite eldorado av muligheter.
Se deres web.
 
På Fjeld gård produseres korn, frø, høy og lammekjøtt for salg. Til eget bruk dyrkes også grønnsaker, poteter, frukt og bær.
Bigård som foreløpig er konvensjonell.  Av husdyr finnes sauer, hester og storfe som om sommeren hjelper til med å holde landskapet åpent og om vinteren gir mange barn nærkontakt med husdyr.


Adresse:
Halvor Fjeld og Lena 
Fjeld Gård og Skole
Iseveien 357, 1730 ISE

Telf: 69 16 02 55
Mob: 92 45 86 68
Mail: lena-soe@online.no
Web: http://www.fjeld-gard.no

 
Vi har valgt å drive økologisk fordi vi ønsker å drive fremtidsrettet og bærekraftig, uttaler de på Fjeld Gård.

 

Tilbake til toppen


Frorud,
Anita og Øystein Skaulund  - Ise


Økologisk egg
 

 Over 7000 høns har "flyttet" til gårds.
Nå får du kjøpt flotte økologiske egg direkte fra gården. 
Anita har gjennom flere år arbeidet frem en allsidig urtehage. Urtene leveres for salg til Stabburstua.
Hun har også eget plantesalg.


Adresse :
Belsbyveien 178
1730 Ise.
Tlf. 69132250- 92205172-95123783.
E-post: anifro@online.no


 
"Vi blir mer og mer opptatt av dyrenes velferd, og hvor viktig det er at de virkelig skal ha det godt mens de lever. Og at dette henger sammen med god pleie av skog og ellers av det vi dyrker.Da blir det en helhet i det vi gjør", sier Anita Frorud som også er aktiv i informasjonsarbeid.

Tilbake til toppen


Hasle,
Annar
Vestgård, Varteig

 


Landskapspleie og biologisk mangfold


Har friluftsfjøs med 50 Hereford kuer.
Var den første i Østfold som innførte hornløse Herefordkuer.
Leverer kjøtt til Gilde.
150 da økologisk beite og gras til kuene.

Driver konversjonellt med 7000 høns, og sier selv at tanken om omlegging
til økoegg ikke er langt unna. Mye avhenger av forbrukerne, da det skal
store investeringer til å legge om.

Adresse : Vestgårdsveien 7, 1734 Varteig
Telefon : 69131118 / 91667106
Mail : annarhas@online.no

Kulturlandskapet og det biologiske mangfold er viktig for Annar Hasle. Deretter
kommer det å avle frem en god stamme - og derigjennom det gode kjøttet.

Tilbake til toppen


Røed,
Ole og Cecilie
Syverstad, Skjeberg


 

Å drive økologisk er en god agronomisk utfordring

Ole og Cecilie driver melk og kjøttproduksjon.
I tillegg dyrker de:
Hvete, bygg, havre, erter, åkerbønner, rug.
Både til mat og til dyrefór.

 

Adresse: Syverstad, 1746 Skjeberg
Telefon: 69168167 / 97074036
Mail: olerod@online.no

 

Ole Røed arbeider også mye med informasjonsarbeid. Han er aktiv i det økologiske utviklingsarbeid i Østfold.
Hans sterkeste motivasjonsfaktor er "å vite at jeg gjør noe konkret for det biologiske mangfoldet".

Her har han en linje fra Tomb Landbrukskole
på besøk.

Tilbake til toppen


Sørli,
Runar og Ingebjørg 
Våre høns hadde en fjærprakt så stor at
fjørmaskinen gikk i stå.

7500 høns som går ute, sammen med mange stolte haner.
Leverer egg til PRIOR
Har eget gårdsutsalg, med egg. 
Dyrker spelt og en del av fóret til hønene.

 

Adresse: Sørli, 1746 Skjeberg

Telefon: 69168704 / 91324807


Runar er sterkt engasjert i sitt arbeid, og arbeider mye med informasjon og økologisk utviklingsarbeid i Østfold.

 

 

 

 

Tilbake til toppen


Solberg,
Tone og Ståle
Bisseberg Nordre, Skjeberg


Dyrefor til Felleskjøpet

 

 

 

 

 

bilde kommer


Dyrker raps, bygg og forskjellige kornsorter
som de leverer til Felleskjøpet.
Har også oppdrett av kalkuner, men det er foreløpig konversjonellt drevet.

Adresse: Bisseberg Nordre, 1746 Skjeberg
Telefon : 69168324 / 97719156
Mail: staale.solberg@c2i.net

Liker de landbruksmessige utfordringer som det økologiske
arbeidet inviterer til. Kanskje Skjebringene virkelig kan utvikle
"Den grønne veien", da flere bor i samme lokalmiljø og tenker i samme retning.
Tilbake til toppen


Haugland,
Roar
Bisseberg, Skjeberg


Drømmer om et større løsfjøs

 

 

 


Har kuer, driver melkeproduksjon, men foreløpig konversjonellt.
Dyrker erter og åkerbønner økologisk til fór for høns og gris.

Adresse: Bisseberg, 1746 Skjeberg
Telefon: 69168001 / 90011248

Ved å dyrke økologisk, sparer jeg litt penger med tanke på utgifter til kunstgjødsel.
Planlegger nå et løsfjøs, med tanke på økologisk melk.
Det er spennende og en stor utfordring å få det til å gå rundt økonomisk.

Tilbake til toppen


Hvidtsten,
Ole Martin
Tveter, Skjeberg


Økologisk drift er mest fornuftig
i forhold til naturen

 

 

Charolais kuer. Kjøttproduksjon

Kjøttproduktene finnes på ULTRA og MENY
Dyrker gras og korn til eget fór.
Bruker gården til litt aktiviteter for barn til jul,
hvor barnehagen kommer på besøk og har grøtfest.

Adresse: Tveter, 1746 Skjeberg
Telefon : 69163150 / 90103153
Mail :

Det hele startet pga. økonomi.
Vi fikk støtte til å drive.
Etterhvert gjorde vi egne erfaringer. Gresset ble saftigere og veksten bedre.
Vi forstår nå at det er det mest fornuftige i forhold til naturen og menneskene.
"Jeg har ikke lyst til å være en bonde med gassmaske og hvit dress", sier Ole Martin Hvitsten.

Tilbake til toppen


Kristianslund,
Bjørn
Tveter


Østfolds største leverandør av økologisk melk

Kjøtt og melkeproduksjon

Leverer økokjøtt til Gilde


Adresse:Tveterveien 168, 1746 Skjeberg
Telefon: 69166094 / 95375102 / 95775102
Mail:

Tilbake til toppen


Sørli
, Erik


Samspillet mellom hønene blir bedre


Har 7500 høns og noen haner som har et stort uteområde å bevege seg på.
Erik leverer egg til PRIOR.
Og han dyrker mesteparten av foret til hønene selv.

 

Adresse: Bø, 1747 Skjeberg
Telefon: 69168483 / 47750168 / 97773203
Mail: erik.sorli@tele2.no

 


"Når jeg først skulle drive og satse på eggproduksjon, fant jeg ut at dette var den mest riktige måten å drive på.
 Samspillet mellom dyra blir mye bedre, og det går mer på naturens betingelser" sier Erik Sørli.

 

 

 

 

Tilbake til toppen


Jahle
, Lars Erik
Jahle Gård, Skjeberg


Flott eng i Hedmarken

 

Har en liten gård på Hedmarken. Dyrker eng til fór.

Driver med skog.
Er interessert i økoskogsdrift.

Adresse : Jaleveien 56, 1747 Skjeberg
Telf
: 69168308 / 90023150


Tilbake til toppen

 


 


Bergsland
, Kjell
Ise


Det er lite i den store sammenhengen, men bekken ut i Isesjø grenser til mine områderBergsland har kjøttproduksjon og Ammekyr.
Tyrol Gråfe og Herefordkuer.

Adresse: Knatteruvn 86, 1730 Ise
Telefon: 99550658
Mail : knatteru@online.no

" Jeg ble inspirert av en venn som var økolog, og jeg har aldri hatt interesse av å sprøyte.
I tillegg er jeg er så opptatt av avrenninga ned til bekken, som renner ut i drikkevannet til kommunen.
Det er lite i den store sammenhengen, men om alle tenkte slik sparte vi drikkevannet vårt.
Og det ligger mye økonomi i dette", sier Kjell.

 


Tilbake til toppen

 

 

 

 


HVALER KOMMUNE


Brenne,
Vidar Asgeir & Ulla Sjørbotten
Brenne, Skjærhalden


Et økonomisk spørsmål

 

 

 


Har melkeproduksjon som leveres til TINE.

Dyrker korn, havre, hvete, bygg og hvete.
Mye går til eget fór.
Har traverhester og driver oppdrett.
Før jul kommer barnehagebarna til gårds og får julegrøt.

Adresse : Stopp 39, Brenne, 1680 Skjærhallen
Telefon : 69379161 / 95803370

Et sterkt motiv for å drive såkalt økologisk, er at det øker inntekta vår og
så er det vårt lille bidrag til en bedre verden.
Tilbake til toppen


Bothne
,Mads og Eva
Ekeli, Skjærhallen


Det handler om livskvalitetHar Norsk hvit og Norsk Pelssau.
Beiter på Singleøya. Setter en spiss på kjøttkvaliteten.
Har også gris og høns, men kun til eget matauk.
Er besøksgård for barnehage og skole.

 

Adresse :Ekeli, 1680 Skjærhallen
Telefon : 69379347 / 92463873
Mail : madsogeva@start.no

 

"Å drive økologisk henger sammen med livskvalitet for oss. Vi hygger oss med dette.
Er nesten som en hobby.
Å ta maten direkte fra jorda, uten sprøytegifter
og kunstgjødsel, gir en god følelse.
Vi er i kontakt med det grunnleggende, når vi omgir oss med det som er naturlig", sier ekteparet på Ekeli.

 

 

 

Tilbake til toppen


KORSVOLD GÅRD, HVALER


Økologi,- helt naturlig

 

 

Vi er et økologisk småbruk i Korshavn på Hvaler som dyrker mange sorter økologiske grønnsaker.

I 2008 dyrket vi tomater, agurker og chili fra drivhuset, 8 forskjellige salatsorter, squash, erter, bønner, løk, hvitløk, poteter, rødbeter, mais, gresskar, urter med mer dyrket på friland.

Av dyr holder vi økologiske høns av forskjellige raser og gammelnorsk spælsau.
Alle dyrene har tilgang på stort ute areal året rundt, og sauene beiter på holmer og strandbeiter på Hvaler hele sommeren. 

Vi bruker gamle grønnsaksorter som produserer mindre, vi gjødsler moderat og bruker skånsomme dyrkningsmetoder.  

Vi holder gammelnorsk spælsau som er mindre enn den ”hvite” sauen, men som har mer marmorert kjøtt og en annen smak fordi den beiter mer som  geita.
Kvalitet og fantastisk smak er viktigere en kvantitet.

Våre produkter omsettes på Bondens Marked, eget gårdsutsalg og direkte til utvalgte restauranter og delikatesseforretninger lokalt og i Oslo.
Du finner oss på Hvaler:

Adresse : Stopp 26, Korshavn, 1680 Skjærhallen
Telefon : 91644888
Mail : else@thorenfeldt.com
Web: www.korsvoldgard.no
:  

 

Tilbake til toppen


Storrød,
Ole Christian
Storrød, Skjærhallen


Jeg lot meg inspirere

 

 

bilde kommer

 


All eng som dyrkes, er økologisk.
Eng brukes til fôr til kuene.
Har produsert økomelk, men fordi regelverk og kostnader
kom i konflikt, gikk de tilbake til konvensjonell fjøsdrift.

Adresse : Storrød Gård, 1680 Skjærhallen
Telefon : 69379865 / 90545368
Mail : storrod@start.no

Ble inspirert av hvor frodige engene ble, hvor mye kløver som vokste opp.
Det ble ikke dårligere avlinger, tvert imot.
Og det ble billigere uten kunstgjødsel.


Tilbake til toppen


Reff, Halvor


Slitsomt med så mye byråkrati
 

bilde kommer

 

Halvor har Herefordkuer, driver kjøttproduksjon.
Dyrene beiter ute sammen året rundt.

Adresse : Stopp 39, 1680 Skjærhallen
Telefon : 69379919 / 41664416
 

"Jeg sluttet å gjødsle for lenge siden, midt på 90tallet", sier Halvor. "Dyra våre går fint sammen og vi steller godt med dem.
Bakdelen med økologisk drift er alt det
byråkratiske arbeid som medfølger. Det kan bli slitsomt", mener han.

 

Tilbake til toppen


Myhre, Bjarne Hugo
Langeli Vingård, Hvaler


Østfolds vingård på Hvaler
Har druer og driver planteproduksjon som egner seg til vårt klima.
I løpet av et langt liv har Bjarne samlet flere hundre druesorter, og tilegnet seg en stor kompetanse på feltet.
Selger drueplanter til Plantasjen.

Han eksperimenterer også med bambusvekster.

Adresse : Grønnet, 1684 Vesterøy
Telefon : 69376224 /
Mail : lailareinert@gmail.com

 

"Jeg har aldri brukt kunstgjødsel eller sprøytemidler, det er
under min verdighet" sier Bjarne. 

 

Tilbake til toppen

  

 

RÅDE KOMMUNE

 

 

  


Strømnes, Hans Flågen


Vil være en del av det evige og naturlige kretsløp

 

I hovedsak arbeides det med kornproduksjon her. Gamle kornsorter er utfordringen.
Og Emmer - med sin 13.000 årige historie, prøves ut.

Det blir også eksperimentert med "naken bygg" som et næringsrikt og velsmakende alternativ til ris.

Økologiske juletrær kan du få kjøpt her.

For egen nytelse dyrkes druer, nektariner og fersken.

Adresse: Råde, 1640 Råde
Telefon : 69284080 / 91733471
Mail : haflaas@online.no

"Jeg har lyst til å bli 150 år", sier Hans, "derfor er det ingen alternativer til økologisk produksjon. Mat og helse henger sammen.
Jeg kan glede meg over å selge mat som gjør folk friskere, jorda mer fruktbar og gården mer verdifull når jeg leverer den fra meg.

Dette er å være en del av det evige kretsløp."


Tilbake til toppen


Borge, Nina og Aage


Vi prøver så godt vi kan

 

På Borge dyrker de eng til høy.

De har kyllinger og frilandsagurker som er  konversjonellt produsert.


Adresse : Borge, 1640 Råde
Telefon : 69281243 / 69281390

Vi prøver så godt vi kan. Det er godt å slippe sprøytemidler der vi ser det er mulig.

Tilbake til toppen


Borgebund, Harald og Jon Olav


Om 3-4år er avlingen på topp
6 mål er satt av til dyrking av
Aroma epler med høy smakskvalitet.

Et samarbeid med Ivar Grimstad.
Om 3-4 år får vi flere epler fra Østfold i butikkene.


Adresse: Borgebund, 1640 Råde
Telefon: 69281018
Mail: jonolavborgebund@hotmail.com

"Det er godt å slippe sprøytemidlene og det gir en grei fortjeneste", sier Borgebund

Tilbake til toppen
 

Skovdahl, Morten


 

Driver økologisk skogbruk

 


 

Adresse: Henes, 1640 Råde
Telefon: 69281336 / 90135598

 

 

"Når vi bor ved Vannsjø, passer det best
å drive økologisk"

 

Løkke, Jan Morten


Arbeider med sauer
 


Har økologiske bær, men kun til hjemmebruk.

Adresse: Hissingby, 1640 Råde
Telefon: 69284621 / 90232673
 

Dette er mer en hobby å drive økologisk.
Jeg ser nytteverdien av å drive det slik pga sykdom med sprøytemidler. Jeg er opptatt av
at mennesker og dyr har det godt.
Nå jobber vi for å etablere "Inn på tunet".
 

 

 

 

 

 

 

SPYDEBERG KOMMUNE

 


Grøtjern Gård, Nina Hoff og Ole Mosling

For å slippe å ødelegge for oss selv, er det å drive økologisk en måte å ta fatt og gjøre noe.


Økologisk kalvekjøtt direkte fra gården

Hovedproduksjonen på gården er i dag økologisk melk.
De har 30 kuer som produserer
120 tonn melk pr. år.
Kuene ar av rasen Norsk rødt fe.
Hvert år blir det født 35 kalver.
I tillegg har de ca. 490 daa dyrka mark
og ca 1000 daa skog

Adresse:
Grøtjern Gård, Spydeberg
Telefon:
69 83 70 73 Mobil:   41 80 22 11 E-post  nina@hoffkalv.no             Besøk gårdens webside : www.hoffkalv.no

HOLLI MØLLE

Nesje Trygve,
Mobiltelefon
905 76 397
Telefon 69 83 76 00

Lyserenveien 566, 1820 Spydeberg  


ASKIM KOMMUNE

Ny økologisk pizza Blir laget av hvetemel fra Holli Mølle
Denne høsten har gründer Trygve Nesje som mål å male ca 450 tonn med korn. Omtrent halvparten av dette er spelt, og alt er økologisk. En del av kornet er dyrket bio-dynamisk. Trygve Nesje satser også på gamle sorter. "Sorter som har en historie å fortelle, samtidig som de har en god bakeevne", forteller han. På sikt er målsetningen en produksjon på nærmere 3500 tonn per år.
 
Sporbarhet og kortreist mat er stikkord i merkevarebyggingen for Trygve Nesje. Han bruker foreløpig korn fra nærområdet i Østfold og Akershus. For å kunne øke volumet framover, må dette området kanskje utvides noe etterhvert. Gårdsnavnet hvor kornet er dyrket, finner du igjen på melposen. Og melet males i steinkværner. Fram til nå har han brukt 500.000 kroner bare til design. "Det har vært helt avgjørende for å lykkes", slår Trygve Nesje fast.
Tekst og bilde hentet fra Smaalenenes Amt

 

 

 


Nordre Ihlen Gård
i Askim


Gården som læringsarena

Låven

En allsidig og spennende gård.
Tilbyr pedagogisk opplegg til små og store barn, skoleklasser osv.
Egen gårdsdam, Gammelnorsk spælsau, Norsk Hvit, minigriser, høns.
Dyrker spelt, hvete, havre, lupin til fôr og havre&erter.

Har egen gårdsbarnehage:

Adresse:
Langnesveien 133, 1815 Askim
Telefon: 69 88 94 97 / 938 555 66
Besøk gårdens webside : http://www.ilen.no

Tilbake til toppen

 

 

Startside | Aktivitetskalender | Hva er økologi | Handlingsplan for Østfold | Fakta om Østfold | Produsenter | Butikker | Forbrukerside | Produkter/Varer | Offentlige instanser | Organisasjoner | Om økolandbruk | Nyheter | Godkjenning | Forskning/Utdanning | EARTHCARE | Innspill og forslag | Kontakt oss | Søk | Arkiv

 Copyright Praxiz i Gamlebyen.
Hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med dette webområdet, kontakt [økologiportalen.no].
Sist oppdatert: 10.01.07.